ضرورت بازنگری در رشته های شاخه نظری

  • 1398/05/22
  • 14:27
ضرورت بازنگری در رشته های شاخه نظری

معاون آموزش متوسطه معتقد است با توجه به انباشت متقاضیان کنکور در رشته تجربی، به مرحله ضرورت طرح بازنگری در رشته های شاخه نظری رسیده ایم اما رسیدن به شیوه مطلوب نیازمند زمان است.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار