عوامل قطع درختان بومی در پارک ملی دز دستگیر شدند

  • 1398/05/22
  • 23:27
عوامل قطع درختان بومی در پارک ملی دز دستگیر شدند

دزفول-رئیس پارک ملی دز گفت: عوامل قطع درختان در پارک ملی دز دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار